Rozmohl se nám v tom internetě takový nešvar. Slovíčka blog a vlog nabyly nových rozměrů a místo toho, aby byly místem pro šíření krásných a zajímavých věcí rozvíjejících naše nitra, jsou místem pro páchání zvěrstev různých druhů a úrovní. My, jakožto samozvaní internetoví kritici, jsme se rozhodli nastavit zrdcadlo některým těmto počinům, a dohnáním jich do extrému takto názorně předvésti jejich absurditu. Neštítíme se smočit své učené prsty do ničeho a jsme ochotni odhodit svou vážnost pro účely, jak my veříme, vznešené. Urážíme koho můžeme, přestože v daných disciplínách se se svými obětmi nemůžeme měřit. Budeme rádi, budete-li nám přinášet podněty k zamysleni a hlásit nám zločinstva páchaná na lidském vnímání.

pondělí 7. března 2011

Zločin č. 2

Tentokrát na mušce hloupé otázky, hloupé odpovědi, trapné obličeje a spousta lesku na rty.

BN

Would you rather? from godforbid on Vimeo.


Video od Pána Krále

neděle 13. února 2011

Zločin č.1

Nejvíce v poslední době upoutala naši pozornost tendence některých internetových činitelů točit videa o tom, co nosí ve své tašce; tématu, které nejenže nikoho nemůže zajímat, ale jehož nudnost by zabila a vycpaného lemura. Pro šťastlivce, kteří této ohavnosti unikli, jsme se rozhodli tuto nemravnost názorně předvésti a zneuctit takto své osoby pro veřejné blaho.
S úctou zůstávají
BN

What's in my bag? from godforbid on Vimeo.

Video od Pána Krále